Kurs/konferansekalender 2020

RO arrangerer kurs og konferanser over hele Landet. Nytt for 2020 er at vi også skal arrangere flere konferanser med ulike tema som:

Mat, helse og ernæring – Smakfullt, Sunt, Sammen og Erfaringskonferanse om BPA.

Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommune og fylke.Målgruppen vil være kommune- og fylkesansatte i sektoren helse og omsorg.

I tillegg er vi Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2020 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

Nytt for 2020 er at BPA har førsteprioritet i forhold til fordelingen av tilskuddsmidlene. Husk å søke fylkesmannen om opplæringsmidler.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Dokumentasjon i BPA – hva og hvordan!

Kursavgift: kr 4 950,-.
HVA OG HVORDAN!

Kurset er utsatt på ubestemt tid

Helsedirektoratets saksbehandlings veileder er helt utvedtydig på at alle tjenester skal dokumenteres og sier dette om dokumentasjon om BPA:

Kommunen må derfor utarbeide rutiner for dokumentasjon, slik at relevante og nødvendige opplysninger om pasienten/brukeren og tjenesteytingen til den enkelte blir nedfelt på forsvarlig måte.

Kurset tar utgangspunkt i case og vil være en mix av at RO problematiserer temaene og at deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer med hverandre.

 

 

 

Påmeldingsfrist: 12.05.2020
Oslo, Ingeniørenes Hus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]