BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2019 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

BPA innføringskurs for kommuneansatte

Kursavgift: kr 4.950,-.
Behov for kunnskap om BPA?

Innføringskurs i BPA er for saksbehandlere, ledere og tjenesteutøvere som har BPA som en del av sitt arbeidsområde og som er ny på fagfeltet. På kurset vil deltakerne bli involvert gjennom gruppeoppgaver underveis.

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal være trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen  mellom saksbehandler/kommunen, arbeidsleder og assistent. Videre er målsettingen at kursdeltakerne har en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjons-former for BPA.

Kurset bygger på myndighetsføringer i den grad det finnes for BPA, og på mange års erfaring gjennom ROs oppfølging av kommunenes saksbehandling og av arbeidslederes praktiske erfaringer. Foreleser er ROs samarbeidspartner på BPA, Tone Torp, Vilvidere.no

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

 

 

 

Påmeldingsfrist: 24.09.2019
Oslo, Ingeniørenes Hus

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]