BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

BPA: Innføring i arbeidsledelse

Kurs for nye arbeidsledere i BPA-ordninger.

Kurset vil blant annet ta for seg intensjonen med BPA, BPA-historien, arbeidsledelse, rollefordeling og brukerstyring.

RO samarbeider med en erfaren arbeidsleder fra firmaet VilVidere.no på disse kursene.

Kurset går over to dager, og kursstart vil være kl. 09.30, lunsj vil bli servert kl. 11.30 og kursslutt vil være kl. 15.00 (begge dager).

Kursavgift:
Arbeidsleder / medarbeidsleder: kr 7.700,-
Assistent: kr 2.100,-
Kommunerepresentant: kr 7.700,-

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. I tillegg gis deltakerne anledning til å ta kontakt pr. e-post eller telefon i etterkant av kurset, for å diskutere sine spesifikke problemstillinger.

Påmeldingsfrist: 20.09.2017
Oslo, Thon Hotell Opera

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]