BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2019 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

Innføringskurs for nye arbeidsledere i BPA-ordninger

Kurs for nye arbeidsledere i BPA-ordninger.

Kurset vil blant annet ta for seg intensjonen med BPA, BPA-historien, arbeidsledelse, rollefordeling og brukerstyring.

RO vil i samarbeid med Tone Torp, Vilvidere.no, kjøre dette kurset. Tone Torp er en  erfaren arbeidsleder, med lang erfaring.

Kurset går over to dager, og kursstart vil være kl. 09.30, lunsj vil bli servert kl. 11.30 og kursslutt vil være kl. 15.00 (begge dager).

Kursavgift:
Arbeidsleder / medarbeidsleder: kr 7.900,-
Assistent: kr 2.200,-
Kommunerepresentant: kr 7.900,-

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. I tillegg gis deltakerne anledning til å ta kontakt pr. e-post eller telefon i etterkant av kurset, for å diskutere sine spesifikke problemstillinger.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99

 

Påmeldingsfrist: 31.10.2019
Oslo, Thon Hotel Opera

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]