BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

For å kunne melde deg på våre kurs må du bekrefte at du har lest personvernreglene og gi databehandlersamtykke. Hvis ikke du vil gi samtykke, ta kontakt på telefon 74 83 97 99.

« Tilbake til kalender

BPA – grunnkurs i arbeidsledelse

Innføring i arbeidsledelse med gjennomgang av rollefordeling, brukerstyring, intensjonen og historien.

På kurset samarbeider RO med en erfaren arbeidsleder fra firmaet VilVidere.no.

Kursavgift:
Arbeidsleder / medarbeidsleder: kr 7700,-
Assistent: kr 2100,-
Kommunerepresentant: kr 7700,-

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. I tillegg gis deltakerne anledning til å ta kontakt pr. e-post eller telefon i etterkant av kurset, for å diskutere sine spesifikke problemstillinger.

Påmeldingsfrist: 02.09.2016
Trondheim, Clarion Hotell & Congress

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]