BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2017 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

BPA – grunnkurs i arbeidsledelse

Innføring i arbeidsledelse med gjennomgang av rollefordeling, brukerstyring, intensjonen og historien.

På kurset samarbeider RO med en erfaren arbeidsleder fra firmaet VilVidere.no.

Kursavgift:
Arbeidsleder / medarbeidsleder: kr 7700,-
Assistent: kr 2100,-
Kommunerepresentant: kr 7700,-

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. I tillegg gis deltakerne anledning til å ta kontakt pr. e-post eller telefon i etterkant av kurset, for å diskutere sine spesifikke problemstillinger.

Påmeldingsfrist: 25.11.2016
Oslo, Clarion Hotell Royal Christiania

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]