BPA - kurskalender

RO er Norges fremste leverandør på BPA-kurs. Vi er til en hver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene.

Også i 2018 vil det være mulig å søke om opplæringsmidler. Da det er ulik søknadsfrist hos de forskjellige Fylkesmenn, anbefaler vi at du tar kontakt med din Fylkesmann for informasjon.

« Tilbake til kalender

BPA for assistenter «Når sjefen er oppgaven»

Kursavgift: 4.800,-

«Når sjefen er oppgaven»

Kurset vil gi faglig påfyll og ta opp aktuelle temaer som er viktig i rollen som ny eller erfaren assistent.

I BPA-ordninger er det tjenestemottaker som er arbeidsleder (eventuelt en assisterende arbeidsleder, dersom vedkommende ikke kan være arbeidsleder selv). Det betyr at du som assistent har den som er tjenestemottaker som nærmeste leder.

Dette er utgangspunktet for alle assistenter i BPA-ordninger – så kan det være store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva arbeidsleder har ansvaret for og hva arbeidsgiver har ansvaret for.

Påmeldingsfrist: 25.09.2018
Oslo, Christiania Qvartalet Møtesenter

Tilbake

Lokal gjennomføring

Kursene kan også gjennomføres lokalt i din kommune. For mer informasjon om lokale gjennomføringer, ta kontakt:

Telefon: 74839799
E-post: [email protected]