Gjennomføring av utviklingsprosesser

Gode og sunne utviklingsprosesser krever gode prosessveiledere. Noen kommuner har lagt vekt på å utvikle egne prosessveiledere, mens andre ønsker å leie inn denne kompetansen. For å lede utviklingsprosesser må veilederen både være i stand til å være en målbevisst leder og samtidig ha et arsenal av metoder og øvelser å sette inn etter hvert som prosessene skrider fram. Det er gjennom de ansattes handlinger at organisasjoners målsettinger skal nås, så gode strategier, planer og utredninger fungerer som nødvendige input, men det er ofte ikke entydige tiltak som peker seg ut når de ansatte skal operasjonalisere målene. Utviklingsprosessene skal ivareta dette; sette strategier og planer ut i livet. Forberede de ansatte på nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer eller nye organisasjonskart.