Forhandlingskompetanse

Reell brukermedvirkning kan bare skje når vi forhandler med brukeren eller brukerorganisasjonene. Å forhandle er en form for dialog hvor målet er en avtale som har i seg elementer som er viktig både for forvaltningen og for brukeren. Vi forhandler for å komme fram til løsninger som vi ellers ikke ville komme fram til. Avtalen, vedtaket, utformes gjennom forhandlingen og det vil da kunne inneholde elementer som saksbehandleren i utgangspunktet ikke hadde tatt med.

Brukermedvirkning er ikke brukerstyring, og det er heller ikke saksbehandlerstyring. Brukermedvirkning betyr å lete etter vinn vinn-løsninger som blir til gjennom en prosess hvor begge parter kjenner den andres motiver, ønsker og krav.

Forhandlingskompetanse vil si å kunne gangen i forhandlinger, kunne metoder og kunne lede prosessen. RO har rådgivere som har utdanning i forhandling og praksis som forhandlingsledere. RO bistår gjerne kommuner i å utvikle personale til dyktige forhandlere.

Kontaktpersoner