Sunne omstillingsprosesser

Ønsker du å ha et mål på hvor godt organisasjonen din håndterer omstillingsprosesser?

Her i RO benytter vi oss av verktøyet «Sunne omstillingsprosesser» (eller HCPI – «Healthy Change Process Index»). «Sunne omstillingsprosesser» ble laget gjennom et samarbeid med Arbeidstilsynet og NTNU, i forkant av Arbeidsmiljøloven som kom ut i 2006. Verktøyet har blitt validert i forskningssammenheng, og brukt til å forstå omstillingsprosesser i norske virksomheter. RO benytter dette måleverktøyet både som et teoretisk grunnlag når vi snakker om god omstilling ute i kommunene, og i spørreskjema for å evaluere omstillingsprosesser. Vi fokuserer alltid på tydelighet og praktisk nytte når vi formidler resultater og veiledning. HCPI består av 4 underliggende faktorer som måler:

  • Om ledelsen har dannet seg et inntrykk av hva de ansatte føler og tenker om omstillingen.
  • Om de ansatte har fått en avklaring av eventuelle endringer i roller og arbeidssituasjon som omstillingen kan medføre.
  • Om ledelsen er tilgjengelig til å svare på spørsmål samt gi støtte under omstillingsprosessen.
  • Om det er et fokus på konstruktiv konflikthåndtering, slik at diskusjoner og uenigheter handler om saken og ikke personen.

Dersom du er interessert i å høre mer, er det bare å ta kontakt med våre rådgivere.

Les mer om HCPI her…