Dialogkompetanse

Brukermedvirkning handler i stor grad om kommunikasjon. Noen ganger er kommunikasjonen enveis, lineær, som også kan beskrives som formidlende. Andre ganger er kommunikasjonen toveis eller sirkulær, som et kretsløp. Dialogkompetanse er å kunne kommunisere i en kretsløpsmodell. Det betyr at vi går inn i en samtale uten å vite hvor den ender, hvor vi påvirker og hvor vi påvirkes.

Når brukeren skal ha reell medvirkning, må vi kunne inngå i en dialog med brukeren hvor han eller hun faktisk gis mulighet til å endre eller utforme beslutningen. Dialogen er kjennetegnet av at man tilstreber likhet i maktforhold, noen ganger til og med at vi er i stand til å gi brukerens synspunkt forrang.

Ønsker din kommune å utvikle dialogkompetansen hos medarbeiderne? Rådgivere på RO er vant til å jobbe med utvikling av dialogkompetanse hos medarbeidere innenfor helse- og omsorgstjenestene, både som del av saksbehandling og som del av tjenesteutførelse.

Kontaktpersoner