E-læringskurs for assistenter

BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse)

RO, i samarbeid med bedre.no, tilbyr nå e-læringskurs for assistenter i BPA-ordninger. E-læringskurset egner seg godt for de som ikke har mulighet til å delta på de ordinære klasseromskursene.

E-læringskurset består av 6 leksjoner:

  1. Du har blitt ansatt som personlig assistent i BPA
  2. Hverdagen som assistent, dine plikter og rettigheter
  3. Helse, miljø og sikkerhet, Arbeidsmiljøloven (AML)
  4. Medarbeiderskap, virkemidler for godt arbeidsmiljø, taushetsplikt
  5. Opplæring
  6. BPA-historien, Independent Living og politisk intensjon

Når alle leksjonene er bestått vil det bli utstedt et kursbevis til kursdeltakeren.

Det er Tone Torp og Nina Heilemann som har utarbeidet kurset, og de har hatt BPA-kurs sammen i mange år. Tone har selv BPA og har hatt det siden 90-tallet. Nina er rådgiver i RO og har holdt ulike kurs innen BPA siden 2008. De har møtt mange hundre arbeidsledere og assistenter gjennom disse kursene, og det er derfor både deres egne erfaringer og erfaringene de har hørt om fra kursdeltakere, som danner grunnlaget for det de skriver og de rådene de gir.

Bestilling

Hvis du som assistent ønsker å bestille kurset selv, kan det gjøres online på www.helsekursportalen.no.

Kommuner og private BPA-leverandører kan bestille kurs for sine assistenter via e-post: [email protected].

Pris

Kurset koster kr 2 350,- (inkl. mva.) pr. assistent.

Kursinnholdet i de 6 leksjonene vil være tilgjengelig i 1 år etter fullført kurs.