E-læringskurs for arbeidsledere

BPA - grunnkurs i arbeidsledelse

RO, i samarbeid med bedre.no, tilbyr nå e-læringskurs for deg som har fått  organisert dine tjenester som BPA og som trenger innføring i arbeidsledelse. E-læringskurset egner seg godt for de som ikke har mulighet til å delta på de ordinære klasseromskursene.

E-læringskurset består av 9 leksjoner:

1.    BPA – tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy
2.    Riktige assistenter er starten på en god BPA-ordning
3.    Hverdagen som arbeidsleder
4.    Assistentene – rettigheter og plikter
5.    BPA-historien, independent living og politisk intensjon
6.    Organisasjonsformer og forvaltning
7.    Når tjenestemottaker ikke kan være arbeidsleder
8.    Personalledelse og relasjonsbygging
9.    Strategisk perspektiv på BPA-ordningen

Når alle leksjonene er bestått vil det bli utstedt et kursbevis til kursdeltakeren.

Det er Einar Holand og Tone Torp som har utarbeidet dette kurset. Tone har selv hatt BPA siden 90-tallet, og Einar Holand (seniorrådgiver ved RO) har hatt ansvaret for BPA-kurs siden 2001. Egne erfaringer og møte med mange hundre arbeidsledere på kurs, danner grunnlaget for e-læringskurset.

Bestilling

Hvis du som arbeidsleder ønsker å bestille kurset selv, kan det gjøres online på www.helsekursportalen.no.

Kommuner og private BPA-leverandører kan bestille kurs for sine arbeidsledere via e-post: [email protected].

Pris

Kurset koster kr 3 350,- (inkl. mva.) pr. arbeidsleder.

Kursinnholdet i de 9 leksjonene, viktige skjemaer og linker til nyttige nettsider vil være tilgjengelig i 1 år etter fullført kurs. Det vil være mulig å sende fagspørsmål til RO underveis og etter at kurset er gjennomført. Det er også mulig å ha en diskusjon med andre arbeidsledere når man er pålogget e-læringskurset.