Erfaringskonferansen 2019

REtt til BPA - også for mennesker med utviklingshemming?

Erfaringskonferansen 2019

Rett til BPA – også for mennesker med utviklingshemming?

Oslo, Ingeniørenes Hus, 21. november 2019

RO, NAKU og NFU gikk sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.

Kontaktpersoner