Øivind Johnsen

Øivind Johnsen har sosialfaglig og pedagogisk/psykologisk utdanning samt mastergrad i Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål i 20 år, hvorav 7 år som personalsjef og 5 år som forhandlingssjef. Han har i tillegg administrativ erfaring fra helse/omsorg-, oppvekst- og eiendomsvirksomhet i Trondheim kommune. Han ble ansatt i RO i 2012 og kom da fra stillingen som forhandlingssjef ved St. Olavs hospital HF i Trondheim.

Tilbake