Nina Heilemann

Nina Heilemann er utdannet ergoterapeut og har mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid, med tema implementering av velferdsteknologi. Hun har i tillegg videreutdanning i sosialpedagogikk, ledelse og administrasjon, aldring og eldreomsorg og samfunnsplanlegging. Hun har 27 års arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren. Hvorav 9 år som helseleder og 7 år som prosjektleder for utvikling av bedre tjenestekvalitet og kompetanseutvikling. Hun er ROs ekspert på velferdsteknologi og arbeider i dag med kommunale oppdrag, undervisning og kurs generelt, og kommunenes helsetjenester spesielt.

Tilbake