Møyfrid Hallset

Møyfrid Hallset har 25 års ledererfaring fra kommunal sektor, både på strategisk nivå og på virksomhetsnivå. Som seniorrådgiver i RO, bistår Hallset kommuner med organisasjonsanalyser og endrings- og utviklingsarbeid. Hun underviser ledere i helse og omsorg gjennom «Lederutdanning helse og omsorg, kompetanseløftet 2015». Møyfrid Hallset er utdannet cand. mag. med videreutdanning i offentlig administrasjon og ledelse, i organisasjonsutvikling og i veiledning. Hun har solid kompetanse på å lede samhandlingsprosesser fram til konstruktive løsninger alle parter kan leve med. I tillegg har Hallset omfattende kompetanse innen skoleutvikling, både pedagogisk og organisatorisk.

Tilbake