Inger-Anne O. Hagerup

Inger-Anne Opheim Hagerup har sekretærutdanning og videreutdanning i informatikk, økonomi, prosjektstyring og markedsføring. Hun arbeider i RO med kurs- og opplæringstilbudet overfor kommunene knyttet til BPA. Hun har i tillegg også ansvar for ROs interne lønns- og regnskapssystemer. Inger-Anne er ROs fremste når det gjelder salg og markedsføring.

Tilbake