Inger-Anne O. Hagerup

Inger-Anne Opheim Hagerup har sekretærutdanning og årsenhet i informatikk. I tillegg videreutdanning i bedriftsøkonomi, regnskap, prosjektstyring og markedsføring . Hun ansvar for planlegging, tilrettelegging av kurs- og opplæringstilbudet overfor kommunene knyttet til BPA. Hun har i tillegg også ansvar for ROs interne lønns- og regnskapssystemer, CRM- system, hjemmeside og  store deler av våre administrative funksjoner, deriblant opplæring og vedlikehold av våre systemer.  Hun er ROs fremste når det gjelder salg og markedsføring. Inger-Anne Opheim Hagerup har vært ansatt i RO siden 1995.

 

Tilbake