Einar Holand

Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Han har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak. I tillegg stor kompetanse i  konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere han  BPA.

Han er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse. Einar Holand har vært ansatt i RO siden 2001.

Tilbake