Camilla Sandvik Børve

Camilla Sandvik Børve har hovedfag i psykologi og doktorgrad i samfunnsernæring. Hun har tidligere arbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet, i EU-kommisjonen og ved Statens institutt for folkehelse, med hovedfokus på strategiske og politiske prosesser, og med forskning, utredning og analyse.

Hos RO er hun primært opptatt av å initiere og drive FoU-prosjekter. Hun er også glødende opptatt av ledelse av frivillige, og av folkehelsearbeid. Utviklings- og forbedringsarbeid ligger hennes hjerte nært, og når hun får lov til å utarbeide en rapport eller drive fram et utviklingsprosjekt, trives hun best.

Tilbake