Bente Bakken

Bente Bakken har master i statsvitenskap, med masteroppgave innen parlamentariske prosesser og politiske virkemidler. Hun har tidligere jobbet i Riksrevisjonen med kontroll av om statlige virksomheters bruk av tildelte midler er i tråd med Stortingets intensjoner. Herunder har hun arbeidet med utarbeidelse av overordnede risikovurderinger, utforming av rapport til Stortinget og koordinering av revisjon av statsregnskapet. Bente Bakken har tidligere også arbeidet i Barne- og likestillingsdepartementet hvor hun hadde ansvar for å koordinere arbeidet med regjeringsnotater, høringssaker og forskningssaker.

Tilbake