Kurs og utdanning

RO arrangerer kurs, seminarer og konferanser med til sammen flere hundre deltakere hvert år. Særlig er ROs kurs for saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten kjent. Kursene kjøres både sentralt med individuell påmelding og som oppdragskurs i kommuner eller fylker.

Sammen med Fagakademiet og Høgskolen i Innlandet leverer RO lederutdanning for ledere i Helse- og omsorgstjenestene, utdanningen kan gi opp til 60 studiepoeng, altså tilsvarende en årsenhet videreutdanning i ledelse.

RO tilbyr også en-dags og to-dagers kurs i flere temaer relatert til kommunal tjenesteyting, velferdsteknologi, arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling. Kursene kan både ha fast utviklede programmer, eller de kan «skreddersys» etter kommunenes egne behov og beskrivelser.