RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Kurs om pasient- og brukerrettighetsloven

Saksbehandlere, ledere og rådgivere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Nytt kurs om pasient- og brukerrettighetsloven

Denne loven regulerer både retten til å bli pasient/bruker og hvilke rettigheter man har som pasient/bruker. Det gjelder både materielle rettigheter og prosessuelle rettigheter. I tillegg reguleres pårørendes rettigheter i denne loven.

Denne loven må sees i sammenheng med helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Det er en rett for pasient/bruker og en plikt for helsepersonell og for tjenesten.

 

For påmelding

Tilbake