Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Pasienter i fri flyt eller strukturerte pasientforløp

Trenger kommunen hjelp til å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Trenger din kommune hjelp til å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus?
Trenger din kommune verktøy for å lage gode pasientforløp og koordinere tjenester?
Har din kommune behov for kompetanse på å lede og drive forbedringsarbeid?
RO kan tilby prosessveiledning og gode verktøy for kvalitetsforbedring. Dette støtter opp om «Forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten». RO har god kompetanse på og erfaring med bruk av Lean som verktøy. Lean kan brukes til å få etablere gode rutiner for dokumentasjon og kommunikasjon i prosesser og standarder for samhandling.

Tre premisser som ligger til grunn for måten RO jobber LEAN på er:

  • Brukerens behov er alltid utgangspunktet
  • Forankring og involvering av ledere og ansatte
  • Fortløpende opplæring og veiledning

Helhetlig pasientforløp_

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Merete Postmyr på e-post: [email protected] eller på telefon: 934 05 281

 

 

Tilbake