Erfaringskonferansen 2019

Rett til BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

Erfaringskonferanse BPA

Rett til BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

RO, NAKU og NFU går sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.

Innlegg fra konferansen:

BPA-utvalget, Marianne Skattum: Gjennomgå BPA og foreslå forbedringer

NFU, Ingvild Østerby: Erfaringer fra et brukerperspektiv,  BPA gir frihet og selvstendighet

Kongsberg kommune, Bente Anita Tømmerbakke: Positive erfaringer, men også utfordringer

JAG assistanse, Alette Reinholdt: Erfaringer som arbeidsgiver og som driftsansvarlig

Far og arbeidsleder, Håvard Ravn Ottesen: Den vanskelige overgangen, hva skjer når barn som har BPA blir voksen?

Mor og arbeidsleder, Bjørg Midsæther Grødahl: Arbeidslederrollen i store BPA-ordninger

 

 

Program

Påmelding

Konferanseavgift: kr 1 900,-.

Oslo, Ingeniørenes Hus, 21. november

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake