RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Erfaringskonferanse

Rett til BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

Erfaringskonferanse BPA

Rett til BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

RO, NAKU og NFU går sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming

Program

Påmelding

Konferanseavgift: kr 1 900,-.

Oslo, Ingeniørenes Hus, 21. november

 

 

 

 

 

 

Tilbake