RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Erfaringskonferanse med tema:

BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

Erfaringskonferanse med tema:

BPA- også for mennesker med utviklingshemming?

RO, NAKU og NFU går sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.

Her vil vi som arrangører oppsummere våre egne erfaringer, i tillegg til at vi har innlegg fra:

  • Saksbehandler som gjennom egen jobb og samarbeid med saksbehandlere har erfaring fra flere kommuner og kommunesammenslutninger.
  • To foreldre som er arbeidsledere og har erfart utfordringer ved å være daglig leder for assistenter og samtidig være den som ivaretar brukerstyringen på vegne av en annen.
  • Leverandør som har spesialisert seg på drift av ordninger hvor arbeidslederrollen i varetas av andre enn tjenestemottakeren selv, mest brukere med utviklingshemming.
  • Så snart NOU-utvalgets sammensetning er klar, vil vi invitere noen fra utvalget til å fortelle om utvalgets mandat og arbeid.
  • Konferansedeltakerne, som gjennom spørsmål og dialog, vil få anledning til å dele sine erfaringer og meninger på bakgrunn av hovedinnleggene.

Konferanseavgift: kr 1 900,-.

Oslo, Ingeniørenes Hus, 21. november Påmeldingsfrist: 17. oktober 2019

Påmelding: Kurstilbud – kurskalender – erfaringskonferanse

 

Tilbake