Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Ekspertgruppe med fokus på mat og ernæring i hjemme- og institusjonstjenesten.

«LEVE HELE LIVET» Meld.st.15

RO har med utgangpunkt i Meld.St.15, «Leve hele livet» en målsetting om å kunne tilby våre kunder råd og veiledning knyttet til mat og ernæring i hjemme- og institusjonstjenestene.

Vi har registrert at det skjer mye på området i de store bykommunene. Nå har vi hatt en samling av det vi har definert som vår «ekspertgruppe» for å vise at det skjer mye utviklingsarbeid også i de mindre distriktskommunene som andre kan dra nytte av.

På bildet er institusjonskokk Jahn Gunnar Fosseide fra Rindal kommune, institusjonskokk Linda Ranheim og sykepleier Kari Hårstad fra Åfjord kommune, vår egen Merete Postmyr og høgskolelektor Åse Leirvik fra Høgskolen i Innlandet. Alle våre eksperter presenterte svært spennende prosjekter og erfaringer som kan oppsummeres i disse punktene.

  • Mat og ernæring er en sentral del av all omsorg og pleie
  • Organisering og tilrettelegging av måltider er kjernekompetanse
  • Pleiepersonale og kjøkkenpersonale må ha et systematisk samarbeid
  • Forebygging og behandling av underernæring vil gi helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet
  • Trivsel, helse og ernæring henger nøye sammen
  • Matlyst er den beste indikator på livslyst

Mange kommuner ønsker nå å ta tak i disse utfordringene i egne tjenester og RO er med denne ekspertgruppa i ryggen en aktuell samarbeidspart. Vi bistår både for å gjøre opp status og for å lede utviklingsprosesser.

Ønskes mer informasjon ta kontakt med: Einar Holand på e-post: [email protected] eller Merete Postmyr på e-post: [email protected]

 

 

 

 

 

Tilbake