Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Referanse fra oppdrag i Stranda kommune

Rådmann Åse Elin Hole

«Stranda kommune har nytta RO i to prosjekt innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen. Fyrste gong i 2018 med tema: gjennomgang av ressursbruken innen pleie -og omsorgstenesten og vurdering av framtidig dimensjonering. Øivind Johnsen og Ingvar Rolstad gjennomførte oppdraget basert på ein kvantitativ og kvalitativ metode. Dei leia arbeidsgruppene og hadde orientering til politikarane undervegs og med overlevering av sluttrapporten til kommunestyret. I oppdrag to som vi starta på no i februar 2019, vart også Merete Postmyr med frå RO. Oppdraget denne gongen er eit forprosjekt med tema: framtidig dimensjonering av helse- og omsorgstenestene i kommunen. Dette er ei vidareføring av forstudien. Vi er særs godt fornøgde med arbeid som RO har gjort for oss. Styringsgruppa har hatt stor tillit konsulentane og blitt godt orientert undervegs med faste møter. Dei har leia arbeidsgruppene på ein trygg og kunnskapsrik måte. Dei har gjort seg kjent i distriktet og besøkt alle institusjonane. RO har levert godt med tanke på oppdrag og mandat. Det er også grunnen til at dei vart valt til å gjennomføre noverande prosjekt.»

Tilbake