Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Referanse fra Lebesby kommune

Lebesby kommune, helse- og omsorgssjef Muna Larsen

«Fra første kontakt så ble det opplevd profesjonelt. Vi la inn en rund bestilling til RO og de innhentet etter dette mye data omkring pleie- og omsorg, og samtaler underveis. Etter besøk RO for å klargjøre bestillingen, satte vi mandat. Ved første arbeidsmøte hadde RO utarbeidet en oversikt over utfordringer (profil) og hva som var bra innenfor pleie- og omsorgstjenesten, ut fra data og informasjon fra helse- og omsorgssjef og rådmann. Representantene dro fysisk ut og så til alle avdelingene/ tjenestene i pleie- og omsorg. Det ble opprettet arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene, ledere, sykepleiere, og fra helse siden.

Prosessene i arbeidsgruppen var svært nyttige, samt felles personalmøtene. RO hadde ved hver arbeidsgruppe en fremdriftsplan og ga veiledning til arbeidsgruppen og tilgjengelig for helseleder i hele prosessen. Arbeidsgruppen i samarbeid med RO, utarbeidet fokusområder med utfordringer og hvordan man skulle jobbe med problematikken og laget tiltaksplan. Det ble opprettet arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene, ledere, sykepleiere, og fra helse siden. Prosessene i arbeidsgruppen var svært nyttige, samt felles personalmøtene. Tilbakemeldingene fra arbeidsgruppen etter endt oppdrag var at alle opplevde RO og den prosessen som de hadde som svært nyttig og tillitsvekkende. Var oppsummeringsmøte med helse- og omsorgssjef etter hvert besøk. Ro utarbeidet en rapport, med vurdering, konklusjoner og forslag til tiltak. RO la rapporten frem i Kommunestyret. Tiltaksplanen som ble utarbeidet i tråd med forslag til tiltak i rapporten og arbeidsgruppen, benyttes ennå. Vi jobber aktivt med tiltakene, som også er i tråd med vår pleie- og omsorgsplan. Det gis statusrapport vedrørende denne tiltaksplan til hvert Formannskap og årlig til Kommunestyret.»

Tilbake