Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Meglerkurs for bedriftshelsetjenesten

Megling i relasjonskonflikter

Megling er et svært potent verktøy når man står overfor en konflikt som egentlig handler mest om at folk ikke liker hverandre eller at de ikke tåler forskjellighet i seg selv.

Megling i profesjonell praksis

Dette kurset er et tilbud som forutsetter at deltakerne har grunnleggende kunnskap om konflikter i arbeidslivet og om hvordan konflikter håndteres. RO tilbyr dette kurset fordi vi gjennom lang erfaring med organisasjonsutvikling har sett at det å håndtere, de ofte litt diffuse, relasjonskonfliktene, er vanskelig fordi ingen av partene «har rett». Vi har også sett at de profesjonelle aktørene, gjerne fra bedriftshelsetjenesten, sjelden tilbyr megling som metode. Relasjonskonflikter «løses» ofte ved at relasjoner brytes gjennom omplasseringer, omorganiseringer, utstøting eller at noen «hjelpes» over i en annen stilling. I mange slikt tilfeller kan megling være et godt alternativt verktøy i den profesjonelle konflikthåndteringen.

Kursholder

Einar Holand, seniorrådgiver ved Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) siden 2001. Han har graden Master in mediation an conflict resolution, MMCR fra juridisk fakultet, Københavns universitet.

Kursopplegg og pris

Når man skal lære å bruke megling som verktøy i profesjonell sammenheng, må man både ha teoretisk kunnskap og praktisk forståelse. Teoretisk kunnskap handler om konfliktforståelse, forhandlingsteknikk, meglingsmetode og meglingsprosess. Praktisk forståelse handler om å bruke sin erfaring og sin menneskekunnskap for å få til konstruktiv dialog i fastlåste relasjoner.

RO tilbyr derfor både et dagskurs som vil være en gjennomgang av teori og vi tilbyr kurs over to eller tre dager, hvor vi legger inn praktiske øvelser og meglingstrening. Alle type kurs gjennomføres på oppdrag og kan ha opptil 25 deltakere.

PRIS

Kurs over en dag: Teoretisk gjennomgang, erfaringsdialog i plenum, kr 30 000.

Kurs over to dager: Teoretisk gjennomgang, erfaringsdialog i plenum, praktisk meglingsøvelse, kr 55 000.

Kurs over tre dager: Teoretisk gjennomgang, erfaringsdialog i plenum, meglingsøvelser og intensiv meglingsmestring, kr 80 000.

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for kursholder.

Tilbake