Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Smart Omsorg

Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene fra 2015-2018

Smart omsorg har vært Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene fra 2015-2018. Programmet har gjennom 36 prosjekter som har også bidratt til bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Alle prosjektene har egne sluttrapporter som viser resultatene som er oppnådd i det enkelte prosjekt.

Les hele rapporten:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7057/article-160725

Tilbake