Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Arbeidsmetodikk, samhandling og livskvalitet for yngre personer med demens ved Maurtuva Vekstgård AS

Rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling

Prosjektet Livskvalitet og samhandling med GårdsPensjonat, Maurtuva Vekstgård har hatt som mål å lære om, styrke og videreutvikle tilbudet Maurtuva Gårdspensjonat (opprinnelig kalt Ovalt PensjonistPensjonat). Prosjektet har vært et forprosjekt og bestått av tre arbeidspakker som ha sett på hen­holds­vis Maurtuva Vekstgård AS sin arbeidsmetodikk, samhandling med kommunen og livskvalitet til person med demens, de pårørende og nærnettverket.

Les hele rapporten:

https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/03/tfou-rapport-2019-4.pdf

Tilbake