Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Rapport på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag

Rapport fra dialogmøter 2018 om dagens og morgendagens eldreomsorg

Dagens og morgendagens eldreomsorg

Rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag

RO har på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag, utarbeidet en rapport som oppsummerer Dialogmøtene høsten 2018.

Tema for dialogmøtene var dagens og morgendagens eldreomsorg. Kvalitetsmeldingen for eldre «Leve hele livet» og tema som: eldre og rus, vold i nære relasjoner, tvang og makt var hovedfokusområder.

Et viktig mål med dialogmøtene var å få tilbakemeldinger fra kommunene, som igjen skulle danne grunnlaget for Fylkesmannens rådgivningsoppdrag overfor kommunene innen eldreomsorgen.

I rapporten er det lagt vekt på kommunens egenvurdering opp mot statlige føringer. Dette for at man er opptatt av å se om det er divergens mellom nasjonal politikk og det kommunen er opptatt av.

Det har også vært viktig for Fylkesmannen å få tilbakemeldinger på sin rolle overfor kommunene. Rapporten trekker dessuten fram eksempler på gode tiltak i kommunene og målet er at rapporten også skal bidra til nyttig erfaringsdeling.

RO takker for oppdraget og for et godt samarbeid!

Rapporten er tilgjengelig på nettsidene til Fylkesmannen i Trøndelag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake