RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Nytt BPA kurs for saksbehandlere og BPA-koordinatorer

Mellom rettigheter og lovforståelse

Bakgrunn:

Rettighetsfestingen av BPA fra 2015 har ikke hatt den ønskede effekten, når det gjelder tildeling og gjennomføring i kommunene. En nylig historie i pressen, handlet om en brukere som opplevde å få en dobling av antall timer ved å flytte til en annen kommune.

I noen kommuner blir ikke assistentoppgavene regulert i det hele tatt, i andre kommuner kan assistentene bare utføre oppgaver listet opp i enkeltvedtaket.

Så hvorfor er det slik og hva er egentlig «rett» når det gjelder BPA?

Kursene søker å belyse problemstillingene som tas opp gjennom aktuelle eksempler og kursdeltakerne inviteres til gjennom gruppe- og plenumsdiskusjoner om å komme med egne eksempler og erfaringer.

 

 

 

 

Tilbake