Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

30 år med RO

30 års jubileum i 2019

Jubileum – 30 år med RO

Da Sosialdepartementet og Kommunens Sentralforbund (KS) på slutten av 1980 tallet bestemte at de ville etablere et rådgivningsmiljø knyttet til kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, klarte sentrale personer i miljøet i Trøndelag å få gjennomslag for at man skulle utnytte den kompetansen som regionen satt inne med. Stiftelsen «Ressurssenter for omsorgstjenester» ble etablert med kontor i Stjørdal i 1989.

Fra starten så man nok fra sentralt hold, dette som et avgrenset prosjekt som skulle vare noen år. Etter hvert ble «RO-senteret» en kjent merkevare for de som jobbet med pleie- og omsorgstjenester. Senteret ble en svært vellykket etablering og lever i beste velgående når det i år markerer sitt 30-års jubileum.

Senteret har byttet navn til Ressurssenter for omstilling i kommunene og er i dag et rådgivingssenter med hele spekteret av kommunale tjenester som arbeidsfelt, men med helse og omsorg som spesialområde for de fleste oppdragene.

Merkevaren er godt innarbeidet og målgruppen kjenner godt til RO-senteret og vurderer leveransene som kvalitativt meget bra. Stiftelsen har god økonomi og de ansatte ser fram til nye år med spennende utviklingsarbeid i samspill med norske kommuner.

Senteret har i år 7 ansatte som har en solid kompetanse på kommunal organisasjons- og tjenesteutvikling. I løpet av disse 30 årene har RO hatt oppdrag i de fleste av landets små og mellomstore kommuner.

 

 

Tilbake