Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Kommunale tilbud til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager

Ny FOU-rapport fra Sintef i samarbeid med RO

RO er stolt av å presentere ny rapport fra Sintef i samarbeid med RO.

På oppdrag fra KS har Sintef og RO i 2017 samarbeidet om et FOU-oppdrag. Der har vi sett nærmere på det kommunale tilbudet til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager, og hva som hemmer og fremmer utviklingen av et godt tilbud til denne målgruppen.

Vi har gjennomført intervjuer med ansatte i kommunalt psykisk helsearbeid, fastleger og andre relevante aktører i til sammen 11 kommuner og bydeler.

I tillegg har Sintef gjennomført en kartlegging i alle landets kommuner, som en del av prosjektet «Kommunalt psykisk helsearbeid». RO har foretatt en litteraturgjennomgang av de mest relevante forskningsartiklene som finnes på dette området.

Rapporten ble publisert mandag 9.april 2018, du kan lese mer her:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/behandling-av-lettere-psykiske-problemer/

Tilbake