Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Nyhetsmagasin om BPA

"Helt Sjef"

ROs nysatsning om BPA er magasinet «Helt sjef»

RO ønsker å formidle nyheter om BPA og om våre erfaringer med BPA basert på vel 20 år i bransjen.

ROs styrke er at vi tar tak i de registrerte utfordringer kommunene har i saksbehandling og drift. Dette baserer vi på erfaringer og tilbakemeldinger fra arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere og andre kommunalt ansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.

Målgruppen for magasinet er :

Arbeidsledere, assistenter, saksbehandlere og andre kommunalt ansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.

Fjerde utgave av magasinet «Helt sjef»( 2019)

Tredje utgave av magasinet «Helt sjef»(2018)

Andre utgave av magasinet «Helt sjef»(2018)

 Første utgave av magasinet  «Helt sjef»(2018)

Tilbake