Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Nyhetsmagasin om BPA

"Helt Sjef"

ROs nysatsning om BPA er magasinet «Helt sjef»

RO ønsker å formidle nyheter om BPA og om våre erfaringer med BPA basert på vel 20 år i bransjen.

ROs styrke er at vi tar tak i de registrerte utfordringer kommunene har i saksbehandling og drift. Dette baserer vi på erfaringer og tilbakemeldinger fra arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere og andre kommunalt ansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.

Målgruppen for magasinet er :

Arbeidsledere, Assistenter, Saksbehandlere og andre kommunalt ansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.

Her kommer første utgave av magasinet  «Helt sjef»

Tilbake