RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

BPA-kurs lokalt i egen kommune!

Har din kommune få BPA – ordninger og trenger opplæring?
Hva med å høre med nabokommunen(e) om de vil være med på et lokalt kurs.

Nye tider og rammer for BPA

Nye rammer og forutsetninger må vi alle forholde oss til og RO ønsker fortsatt å være nært på BPA i kommunene.

Det nyeste BPA-kurset RO tilbyr lokalt heter:

FRITT OG SELVSTENDIG

Intensjonen med BPA er at brukerne skal får et fritt og selvstendig liv. RO tar dette på alvor og har derfor et tilbud til kommunen der vi kommer til dere og har et felles kurs for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte.

Kurset har vi kalt nettopp «Fritt og selvstendig» og det tar opp hva som kreves av arbeidsledere og assistenter for at lovgivers intensjon skal kunne innfris på best mulig måte. Vi kommer også inn på hvordan kommunen må sørge for best mulig rammebetingelser i rollen som arbeidsgiver og forvaltningsmyndighet.

Kurset kan gjennomføres enten på en eller to dager. Temaene er de sammen, men med to dager vil vi ha større mulighet for å gå i dybden, jobbe med gruppearbeid, diskusjoner og øvelser.

I tillegg tibyr RO skreddersydde BPA-kurs for:
  • Saksbehandlere eller andre som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.
  • Arbeidsledere
  • Assistenter
RO har fått veldig gode tilbakemeldinger på de lokale kursene:
  • «Skreddersøm i forhold til lokale forhold»
  • «Et felles kurs for alle som har organisert tjenesten som BPA, der felles informasjon blir gitt fra kommunen og RO»
  • «Fint å få samlet alle våre saksbehandlere på samme kurs»
  • Stor fordel at arbeidsleder, assistent og ansvarlig i kommunen får samme informasjon.

Nye tider, nye pris og nye kurs.

  • Kurs over en dag:                   kr 30 000,-
  • Kurs over to dager:                 kr 55 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for foreleser.

RO tilbyr også påmeldingskurs både for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt, se ROs kursbrosjyre her.

Tilbake