Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

BPA – nye kurs også i 2018

Rammene for BPA er endret. Det var forventet en stor økning i antall BPA-ordninger i forbindelse med rettighetsfestingen, nå vet vi at så ikke skjedde. Økningen i de to årene som har gått etter rettighetsfestingen er mindre enn i tilsvarende perioder før rettighetsfestingen. Men vi har nye utfordringer; avlastning, BPA i betjente boliger, BPA for brukere med tvangsvedtak, mer fokus på assistenters rettigheter osv.

Samtidig har det blitt vanskeligere for kommunene i mange fylker å få ekstra midler til opplæring og utvikling av BPA. Fra at tildelingen gjennom Helsedirektoratet var forutsigbar og enhetlig for hele landet, har vi nå forskjellige regler og rutiner etter at fylkesmennene har overtatt håndteringen av de ekstra bevilgningene knyttet til BPA.

RO har fulgt denne utviklingen, til dels med stor uro, for hva BPA skal bli i årene framover. For oss har det helt siden vi på 90-tallet ble tildelt oppdrag fra Sosialdepartementet knyttet til opplæring av arbeidsledere, vært viktig å utvikle BPA til å bli et frigjøringsverktøy for brukere og et verktøy for tjenesteinnovasjon for kommunene.

Nye rammer og forutsetninger må vi alle forholde oss til. RO ønsker fortsatt å være nært på BPA i kommunene og har derfor startet en egen BPA kampanje, rettet først og fremst alle våre BPA-venner som opp gjennom årene har brukt oss som kursleverandør, som veileder og som «sparringspartner.

Nye tider, nye priser og nye kurs

Ny pris på kurs der RO kommer til kommunen.

Kurs over en dag:                   kr 30 000,-

Kurs over to dager:                 kr 55 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for foreleser

Nytt kurs «Fritt og selvstendig» kurs i egen kommune.

Intensjonen med BPA er at brukerne skal får et fritt og selvstendig liv. RO tar dette på alvor og har derfor et tilbud til kommunen der vi kommer til dere og har kurs for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte.

Kurset har vi kalt nettopp «Fritt og selvstendig» og det tar opp hva som kreves av arbeidsledere og assistenter for at lovgivers intensjon skal kunne innfris på best mulig måte. Vi kommer også inn på hvordan kommunen må sørge for best mulig rammebetingelser i rollen som arbeidsgiver og forvaltningsmyndighet.

Kurset kan gjennomføres enten på en eller to dager. Temaene er de sammen, men med to dager vil vi ha større mulighet for å gå i dybden, jobbe med gruppearbeid, diskusjoner og øvelser.

I tillegg skreddersyr vi egne kurs for:

Saksbehandlere eller andre andre som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.

Arbeidsledere

Assistenter

RO har fått veldig gode tilbakemeldinger på de lokale kursene:

«Skreddersøm i forhold til lokale forhold»

«Et felles kurs for alle som har organisert tjenesten som BPA, der felles informasjon blir gitt fra kommunen og RO»

«Fint å få samlet alle våre saksbehandlere på samme kurs»

I tillegg har vi påmeldingskurs både for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt, se kursbrosjyre her.

 

Tilbake