Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Velferdsteknologi gir bedre kvalitet i tjenestene

Helsedirektoratet slapp i dag en ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Rapporten er den andre gevinstrealiseringsrapporten fra programmet. I rapporten gjøres det opp status for utprøving av velferdsteknologi i 34 kommuner fra 2013 til 2016.

I tillegg inneholder rapporten informasjon om konkrete gevinster ved velferdsteknologiske løsninger, erfaringer fra kommunene som har deltatt i programmet, og anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, og hvilke områder som bør prioriteres.

Du finner rapporten her… God lesning!

Tilbake