Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Velferdsteknologi gir bedre kvalitet i tjenestene

Helsedirektoratet slapp i dag en ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Rapporten er den andre gevinstrealiseringsrapporten fra programmet. I rapporten gjøres det opp status for utprøving av velferdsteknologi i 34 kommuner fra 2013 til 2016.

I tillegg inneholder rapporten informasjon om konkrete gevinster ved velferdsteknologiske løsninger, erfaringer fra kommunene som har deltatt i programmet, og anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, og hvilke områder som bør prioriteres.

Du finner rapporten her… God lesning!

Tilbake