RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

BPA-ordninger i bofellesskap

RO søker etter kommuner som har etablert BPA-ordninger i bofellesskap.

Rettighetsfestingen av BPA åpner opp for å etablere BPA-ordninger i bofellesskap. RO har fått en henvendelse fra en kommune som ønsker å få kontakt med andre kommuner rundt i landet som har erfaringer eller er i ferd med å etablere BPA i bofellesskap. Hensikten er å kunne utveksle tanker og ideer om hvordan få til gode løsninger for alle parter.

Siden det trolig ikke er så mange ennå, tenker vi i RO at det kan være til stor nytte om dere som nettopp jobber med BPA i bofellesskap kunne få kontakt med hverandre.

RO kan ta imot henvendelsene og formidle dem videre, slik at det etter hvert kan bli et nettverk for kommuner med BPA-ordninger i bofellesskap. Send melding til [email protected] eller til vår facebookside.

Tilbake