Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Morgendagens sykehjem – forskningsrapport viser positive resultater ved bruk av tjenestedesign

RO har nylig tatt i bruk tjenestedesign som metodikk i arbeidet med boligplanlegging i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tjenestedesign som tenkning og metode for endringsarbeid er foreløpig forholdsvis ukjent innen offentlig sektor. Men tjenestedesign er en arbeidsmetodikk som er brukerorientert, visuell og kreativ. Den danner et godt grunnlag både for diskusjon og handling. Som metodikk er den godt egnet til å fange opp brukernes behov og til å utarbeide fleksible løsninger, i tråd med føringene i Omsorg 2020. Produktivitetskommisjonen anbefalte i 2015 å bruke bl.a. tjenestedesign og LEAN som metoder for å fremme endring og innovasjon i offentlig sektor (Finansdepartementet (2015). Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Produktivitetskommisjonens første rapport. NOU: 1. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.).

Metoden kan brukes enten man planlegger å bygge nytt, eller om en skal renovere allerede eksisterende bygg – f.eks. sykehjem – i en kommune. Men tjenestedesign er også godt egnet som verktøy i endringsarbeid mer generelt.

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, har nylig publisert en rapport som beskriver ulike aktørers erfaringer med bruk av tjenestedesign som metodikk i en omstillingsprosess ved et sykehjem. Deres rapport viser at både ansatte og ledere ble motiverte av å benytte tjenestedesign som tilnærming i denne prosessen. Funnene i studien tyder også på at tjenestedesign kan være en egnet metodikk for å bygge opp bedre tjenester slik tjenestemottakerne ønsker det. Bruken av nye og kreative metoder, reell brukerinvolvering og involvering av ansatte, og mange spennende diskusjoner og refleksjoner, ble trukket fram som positive effekter av å benytte tjenestedesign som metodisk tilnærming.

Lyst til å lese mer? Du finner hele rapporten fra Senter for omsorgsforskning her…

Vil du vite mer om hva RO kan tilby innenfor tjenestedesign, eller har behov for bistand til planlegging og visualisering av nye helse- og omsorgsbygg? Last ned brosjyre her…

Eller ta kontakt med ROs rådgiver Nina Heilemann (telefon: 952 65 511 / e-post: [email protected]) eller [email protected] / 74 83 97 99.

Tilbake