Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Hvordan planlegge morgendagens sykehjem?

Bruk av tjenestedesign som arbeidsmetodikk i planleggingsarbeidet

Å planlegge nytt eller renovere sykehjem er et omfattende prosjekt. Her må en sørge for å innfri forventningene fra flere hold: først og fremst fra innbyggerne, men også fra de ansatte og fra kommuneledelsen. Det krever dessuten mye organisering, motivasjon og kompetanse. Tjenestedesign er en arbeidsmetodikk som er brukerorientert, visuell, kreativ, diskusjons- og handlingsskapende.

Aktuelle problemstillinger under planarbeidet

  • Avgjørelser om samlokalisering – hva, hvem, hvordan?
  • Romfordeling og praktisk utforming
  • Ny organisering og samhandling
  • Hvordan utvikle en bygningsmasse som imøtekommer brukernes behov på en ressurseffektiv måte?
  • Hvordan sikre bred deltakelse og brukerinvolvering i arbeidet?

Det sies – og er sant: med god planlegging er halve jobben gjort!

Prinsippene i tjenestedesign

Visualisering av nytt sykehjem.
Visualisering av nytt sykehjem.
  • Vi jobber brukerrettet – bygningsmassen må svare ut brukernes ulike behov (både somatiske, psykiske og sosiale)
  • Vi jobber samskapende og tverrfaglig – hele tjenesten tas med i planleggingen
  • Vi jobber visuelt – både to- og tredimensjonalt når vi forestiller oss morgendagens sykehjem
  • Løsninger testes i småskala – hva fungerer og hva fungerer ikke?

RO tilbyr

ROs rådgivere har utdanning innen behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Oppdragsgiverne har uttalt at de har hatt stor nytte av ROs bistand til planlegging og visualisering av nye helse- og omsorgsbygg.

RO tilbyr prosessbistand, hjelp til å utarbeide fremdrifts- og handlingsplaner, skisser for romprogram, og kunnskap om å bruke arbeidsmetodikken i videre prosjekter.

En slik prosess gjennomføres i løpet av flere arbeidsmøter, med arbeidsoppgaver mellom. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, så diskuterer vi omfang og framdriftsplan.

Last ned brosjyre her…

Tilbake