Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Ny NOVA-rapport: Konsekvenser av mangel på sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene

Sist uke la NOVA fram sin rapport om konsekvenser av mangel på sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Denne rapporten har fått vid omtale, både i Kommunal Rapport, Dagens Medisin og mange av landets nettaviser.

Rapporten dokumenterte stor mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forskerne bak rapporten har gjennomført en spørreundersøkelse blant nesten 5000 sykepleiere, som viser at mangelen på sykepleiere både virker inn på tjenestekvalitet og arbeidsmiljøet til de ansatte; det fører til høy arbeidsbelastning og stort tidspress. Over halvparten av sykepleierne som har deltatt i undersøkelsen, vurderte å slutte pga. tidspresset i tjenestene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Underbemanningen kan føre til en ond sirkel, ettersom disse tjenestene også har et høyt sykefravær. I de fleste tilfeller settes det inn personell med lavere kompetanse når sykepleiere er syke. Det er heller ikke uvanlig at det ikke settes inn personell i det hele tatt, noe som leder til enda større arbeidsbelastning for de som er igjen på jobb.

Du kan laste ned selve rapporten via NOVA sine nettsider…

Hva kan kommunene gjøre?

Foruten å arbeide med rekruttering og øke antallet fagstillinger i helse- og omsorgstjenesten, kan en også se på hvordan tjenestene er organisert og ledet. Rapporten viser nemlig at de tjenestene som klarer å beholde sykepleiere, er kjennetegnet av at de har høy status, er godt bemannet med sykepleiere, og gir sykepleierne gode karrieremuligheter. Ved å satse på videreutdanning, lederutvikling, og ved å tilby sykepleiere fast jobb og heltidsstillinger, kan kommunen selv gjøre sitt for å snu utviklingen. Parallelt kan en også arbeide med nærværsfaktorer på ledernivå.

Dersom din kommune ønsker bistand fra RO til en slik omstillingsprosess, eller ønsker mer informasjon om oss og hva vi arbeider med, ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Camilla S. Børve på telefon 414 66 704, eller på e-post: [email protected].

Du kan også ta kontakt med RO på e-post: [email protected] eller telefon 74 83 97 99.

 

Tilbake