Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Høsten er storsesong for opplæring av arbeidsledere

Det har vært mange stormer rundt BPA i det siste. Det har handlet om forståelse og kunnskap.

  • Hva er egentlig BPA?
  • Hva har vært lovgivers (Stortingets) intensjon?
  • Hvilke regler må man som BPA-bruker forholde seg til?

Dette er spørsmål det er helt nødvendig at de som leder BPA-ordninger har inngående kunnskap om. Nå er tiden for å sørge for at kommunens arbeidsledere får sin nødvendige opplæring.

ROs BPA-kurs er kjent for å balansere hensynet til brukerperspektivet med hensynet til nødvendig myndighetskontroll. RO har kurs som løfter kunnskapsnivået til alle som er ledere i BPA-ordninger:

GRUNNKURS
Alle som er ny som arbeidsleder må ha en basiskunnskap om ledelse, om arbeidstakers rettigheter, om daglig drift og om planlegging.
Grunnkursene passer like godt for arbeidsledere med store, som små, ordninger.
De passer også like bra for arbeidsledere som ikke selv er tjenestemottakere, medarbeidsledere.

ADMINISTRASJON OG PERSONALLEDELSE
Etter hvert som nye arbeidsledere høster erfaring vil de oppleve behov for faglig påfyll og oppdatering. Særlig gjelder dette selve lederansvaret.
Som for andre ledere, er det viktig at arbeidsgiver følger opp sine ledere gjennom lederevaluering, lederutvikling og kompetanseheving. (Som for andre ledere, bør slike tiltak være obligatorisk.)

KURS FOR MEDARBEIDSLEDER
Å være Medarbeidsleder er ofte særlig utfordrende fordi den som er daglig leder i ordningen, ikke selv ser de ansatte man leder, i deres jobbutførelse.
Ofte er en medarbeidsleder leder for store ordninger med ti assistenter og mer, og skal samtidig være den som sikrer brukerstyring på vegne av tjenestemottaker.
Rollen er full av dilemmaer og derfor har medarbeidsledere behov for å reflektere sammen med andre i samme rolle, om både etiske problemstillinger og konkrete utfordringer, som for eksempel arbeidstidsordninger.

For å se detaljert program eller påmelding, se kurskalenderen…

Tilbake