Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

BPA kurs «To rett og en vrang…» for saksbehandlere

BPA-kurs for ansatte i kommunen

Det er mye som er rett i kommunenes håndtering av BPA og noe som er vrangt.Kursholder Einar Holand

Kurset tar utgangspunkt i 4 case som på forskjellig vis er illustrerende for problemstillinger som synliggjør dilemmaer knyttet til tjenestetildeling og tjenesteutførelse. Kursene vil være en miks av at RO problematiserer temaene og at deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer med hverandre.

Eksempel på problemstillinger:

  • Når det er usikkerhet om evnen til å være arbeidsleder
  • Hva innebærer det at de som har BPA skal ha rett til å «spare timer»?
  • Tildeling av timer – hvordan beregne «rett» timetall?
  • Hvordan skal kommunen forholde seg når «enkle helsetjenester» skal organiseres som BPA?
  • Bruker bor i bolig med felles tjenester – hvordan håndterer vi da retten til BPA?

Kursene ble første gang gjennomført våren 2017 og det var svært stor interesse med over 60 påmeldte. Utdrag fra evalueringsskjema:
«Nyttig kurs der fleire kursdeltakarar har mykje kunnskap som dei delar med alle.»
«Praksisnært kurs, det diskuteres eksempler fra praksis.»
«Det var svært nyttig/lærerikt å belyse ulike problemstillinger i plenum. det å høre hvordan ulike kommuner/bydeler tenker rundt BPA-ordninger.»
«Bra med case og utveksling av erfaringer. Gode refleksjoner i gruppe og plenum.»
«God kursholder.»
«Mye kunnskap formidles fra kursholder.»

Vi setter opp et nytt kurs i Oslo 26. april 2018 (se vår kurskalender).

Tilbake