Referanser

RO har i snart 30 år hatt oppdrag i 80 prosent av landets kommuner. Oppdragene kan være store og små, det kan handle om støtte til prosjekter, utvikling av tjenester, effektivisering av organisasjonen, kurs i saksbehandling eller BPA, og andre utfordringer i den kommunale hverdagen. Her har vi tatt fram noen eksempler som viser spennvidden og som sier noe om hvordan vi løser forskjellige typer av oppdrag. Vår erfaring er at kommunene, selv om de er forskjellige, opplever mye av de samme utfordringene og at oppdrag i en kommune derfor kan inspirere andre kommuner til å gjennomføre liknende prosjekter. Vi setter gjerne sammen et oppdrag som likner på et vi har gjennomført dersom en oppdragsgiver skulle ønske det. Utgangspunktet kan gjerne være et av referanseoppdragene vi beskriver her.

Bømlo-suksessen – Lederutdanning for ansatte i helse og omsorg

RO tilbyr ledere i helse- og omsorgstjenestene en årsenhet videreutdanning i ledelse. Utdanningen er et samarbeid mellom RO, Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark. Utviklingen av denne utdanningen startet i 2007 og bakgrunnen var at vi så et behov for en egen lederutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Etter hvert har vi videreutviklet konseptet slik at det også kan tilpasses generell lederutdanning i hele kommunen, dersom oppdragsgiver skulle ønske det.

Opplegget i denne utdanningen er svært fleksibel. Den kan gjennomføres av ledere i egen kommune, sammen med nabokommuner, i fylkesmannens regi eller i regi av andre samarbeidskonstellasjoner. Man kan kjøpe så mange moduler man ønsker og modulene kan settes sammen i den rekkefølgen man synes passer best lokalt.

Mange kommuner har gjennomført flere moduler, og er svært fornøyd med utdanningen. I innlegget under får du høre deltakerne fra Bømlo fortelle om sine erfaringer med å delta på en slik lederutdanning.

Tilbake