RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Evaluering av samhandlingsreformen

Sluttrapporten for evaluering av samhandlingsreformen ble overlevert departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet av direktøren i Forskningsrådet Arvid Hallén, 13. juni 2016: Les mer…

 

 Foto: Siv Haugan.

Tilbake