Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Smarte anskaffelser

RO bidrar med prosessbistand inn i et læringsnettverk for smarte anskaffelser av velferdsteknologi i 11 kommuner i Nord-Trøndelag. Læringsnettverket er en del av et nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av blant andre NHO, KS, Innovasjon Norge og Fylkesmenne i Sør- og Nord-Trøndelag. RO er opptatt av at kommunene får innsikt, og nytte av metodikken som bygger på grunnpilarene i tjenestedesign: Start med å få innsikt i de reelle behovene, før løsningene bestemmes! Seks av kommunene benytter i tillegg ROs prosesskompetanse til arbeidet i periodene mellom samlingene.

smarte_anskaffelser

 

Konseptet bygger på følgende prinsipper:
  • Jobbe grundig med behovet. Hva er det reelle behovet?
  • Involvere ansatte og tjenestemottakere og andre interessenter som politisk og administrativt nivå og kommunens innbyggere.
  • Tverrfaglighet. Viktige faggrupper fra for eksempel IKT, teknisk, teknikere, NAV, frivillige, i tillegg til helse og omsorg.
  • Forberede organisasjonen på «noe nytt» helt fra starten.
  • Få kjennskap til markedet, leverandører og løsninger/ikke-løsninger FØR anbudet går ut.
  • Treffsikre anbud, treffsikre tilbud. Utbyder og leverandør «snakker samme språk».
  • Tydeliggjorte konkrete gevinster.
  • Tilegne seg erfaring fra andre kommuner. Man bygger nettverk, som eventuelt kan resultere i at kommuner går sammen om felles anbud.
  • Resultatet av grundig og godt arbeid er bedre kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag som gir anskaffelser som tilfredsstiller de reelle behovene i årene som kommer.
Tilbake