Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Lederutdanning knyttet til Kompetanseløftet 2015

Ferdig med lederutdanning knyttet til Kompetanseløftet 2015, fortsetter med lederutdanning inn i overskuelig framtid.

Lederutdanning for helse og omsorg knyttet til kompetanseløftet 2015

RO og samarbeidspartene Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark leverte rapport til Helsedirektoratet knyttet til det oppdraget vi  jobbet intenst med siden 2011 og som er ferdigstilt. Vi har gitt 1200 ledere i norske kommuner et solid løft både i forståelse av ledelse, men ikke minst i praktisk lederstøtte gjennom metoder, analyse- og planredskap.

Rapporten konkluderer med at denne utdanningen har vært en stor suksess hvor alle mulige mål er oppfylt og overoppfylt. Det beskrives hvordan det særegne med dette studiet (i et mylder av lederutdanninger) har bidratt til nettverksbygging og tverrfaglig samhandling. Til slutt beskrives hvordan nyere undersøkelser dokumenterer at en slik praktisk rettet lederutdanning vil det være behov for, også i årene framover.

For RO har dette prosjektet bidratt til kompetanseheving innen enkeltfag, innen helhetlig forståelse for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner og ikke minst; vi har vært med på å utvikle et faglig og praktisk samarbeid med Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark som vi vil ha nytte av i årene som kommer.

Rapporten dokumenterer at vårt eget fylke, Nord-Trøndelag, er det eneste fylket hvor vi ikke har hatt gjennomføringer av studiet, dette er det ikke for sent å rette på nå som vi kan slå fast at utdanningen fortsetter som en egen årsenhet med 8 moduler.

Rapporten kan dere lese her…

Tilbake