RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Lederutdanning knyttet til Kompetanseløftet 2015

Ferdig med lederutdanning knyttet til Kompetanseløftet 2015, fortsetter med lederutdanning inn i overskuelig framtid.

RO og samarbeidspartene Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark har akkurat nå levert rapporten til Helsedirektoratet knyttet til at det oppdraget vi har jobbet intenst med siden 2011 nå er ferdigstilt. Vi har gitt 1200 ledere i norske kommuner et solid løft både i forståelse av ledelse, men ikke minst i praktisk lederstøtte gjennom metoder, analyse- og planredskap.

Rapporten konkluderer med at denne utdanningen har vært en stor suksess hvor alle mulige mål er oppfylt og overoppfylt. Det beskrives hvordan det særegne med dette studiet (i et mylder av lederutdanninger) har bidratt til nettverksbygging og tverrfaglig samhandling. Til slutt beskrives hvordan nyere undersøkelser dokumenterer at en slik praktisk rettet lederutdanning vil det være behov for, også i årene framover.

For RO har dette prosjektet bidratt til kompetanseheving innen enkeltfag, innen helhetlig forståelse for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner og ikke minst; vi har vært med på å utvikle et faglig og praktisk samarbeid med Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark som vi vil ha nytte av i årene som kommer.

Rapporten dokumenterer at vårt eget fylke, Nord-Trøndelag, er det eneste fylket hvor vi ikke har hatt gjennomføringer av studiet, dette er det ikke for sent å rette på nå som vi kan slå fast at utdanningen fortsetter som en egen årsenhet med 8 moduler.

Rapporten kan dere lese her…

Tilbake