Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Er din kommune opptatt av folkehelse?

Folkehelseprofiler for fylkene i Norge ble publisert i mars. Nytt av året er informasjon om fysisk inaktivitet hos ungdom, og fylkestall for frafall i videregående skole etter foreldres utdanningsnivå. I februar ble folkehelseprofiler for alle norske kommuner for 2016 publisert. Folkehelseinstituttet har også laget profiler for bydeler i de største byene i Norge.

Folkehelseprofilene for 2016 har flere nye indikatorer:

  • Statistikk for alkoholbruk, fysisk inaktivitet, ensomhet, lokalmiljøkvalitet og deltakelse i fritidsorganisasjoner for ungdom.
  • Valgdeltakelse ved siste kommunevalg, som er en indikator for samfunnsengasjementet i kommunen.

Tema for årets folkehelseprofiler er sosiale helseforskjeller. På midtsidene i profilene kan kommunene finne en bakgrunnsartikkel om sosiale helseforskjeller og eksempler på tiltak.
Nytt av året er også at topp 10-kommunene i landet er markert på Folkehelsebarometeret. Dette gjelder indikatorer for helse og sykdom, levevaner, skole og noen indikatorer på miljø.

Profilene kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider:

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil

Tilbake